Hodnotenie vplyvov projektu Danubia Park na životné prostredie: ministerstvo životného prostredia a problém poznania

Typ Beitrag in einem Sammelwerk/Collection
VerfasserInnen Maczalova Martina, Sedlacko Michal
Erscheinungsjahr 2017

Herausgeber Sedlacko, Michal; Staronova, Katarina
Buchtitel Ťažké rozhodnutia 2: päť prípadových štúdií verejnej politiky na Slovensku
Verlag Vydavatelstvo UK

Seitenangabe 134 - 165

ISBN 978-80-223-4140-0

Link zu Abstract https://www.researchgate.net/publication/313369515_TAZKE_ROZHODNUTIA_5_PRIPADOVYCH_STUDII_VEREJNEJ_POLITIKY_ZO_SLOVENSKA_II_DIEL

Mitwirkende Person(en) der FH Campus Wien